Wiadomości

Wiadomości

CV - Curriculum Vitae - Życiorys Zawodowy

 

Niezbędne elementy zawarte w CV:

  1. Dane kontaktowe - warto podać swój aktualny adres zamieszkania, oraz stworzyć e-mail o formalnym brzmieniu, zawierający np. imię i nazwisko, inicjały, itp.
  2. Zdjęcie kandydata - powinno przedstawiać nasz entuzjazm i profesjonalizm. Niedopuszczalne jest dodawanie prywatnych fotografii.
  3. Informacja o przebytej edukacji - ujęte w odwrotnej kolejności chronologicznej. Nie umieszczamy wszystkich poziomów edukacji, decydujemy się na najważniejsze.
  4. Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej - powinien być przedstawiony w odwrotnym porządku chronologicznym (tj. na samej górze znajduje się ostatnio wykonywana praca). Należy opisać nas zakres obowiązków, wskazując przede wszystkim na doświadczenie, które jest przydatne na stanowisko na które aplikujemy.
  5. Znajomość języków obcych - podajemy rzeczywistą znajomość danego języka obcego.
  6. Dodatkowe umiejętności, uprawnienia, szkolenia adekwatne dla stanowiska o które się ubiegamy.
  7. Zainteresowania - szczególnie istotne, jeśli mamy zainteresowania, które nas wyróżniają. Pamiętajmy, aby podać rzeczywiste zainteresowania, o których umiemy opowiedzieć.

 

Dobre CV powinno zachęcić Pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę. Warto więc poświęcić chwilę na stworzenie CV na stanowisko pracy, o które się ubiegamy. Należy też uniknąć błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

 

Nie zapominajmy też o klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Jeśli jej nie zamieścimy, przyszły Pracodawca z pewnością się do nas nie odezwie. Poniżej zamieszczono jej brzmienie:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0